fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i szkoleniami. Kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Więcej na: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/

Jak na razie ZSTIO postanowił napisać projekt dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach akcji Mobilność Edukacyjna. Są plany na realizację kolejnych projektów mobilnościowych dla uczniów szkoły w ramach staży zagranicznych. Do tej pory było to możliwe dzięki programowi Leonardo da Vinci oraz EFS POKL.