fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekty mogą trwać od dwóch do trzech lat.

Wspierane działania
W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.
Mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów.

partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami.
W ich skład muszą wchodzić co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów, obejmujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną organizację działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu.

partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji. Polegają na współpracy co najmniej trzech dowolnych instytucji działających w obszarze edukacji z trzech różnych krajów.