Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Szukaj Technikum nr 6 (ZST) w Bytomiu   !!!  

UWAGA!
W przypadku większej liczby chętnych niż ilość planowanych oddziałów liczba miejsc w poszczególnych klasach ulegnie zwiększeniu.

kierunki po gimnazjumkierunki po ósmej klasie

Regulamin naboru do Technikum dla kandydatów po gimnazjum 2019-2020

Regulamin naboru do Technikum dla kandydatów po szkole podstawowej 2019-2020