fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Szukaj Technikum nr 6 (ZST) w Bytomiu   !!!  

UWAGA!
W przypadku większej liczby chętnych niż ilość planowanych oddziałów liczba miejsc w poszczególnych klasach ulegnie zwiększeniu.

Kierunki kształcenia

Regulamin naboru do Technikum dla kandydatów po szkole podstawowej 2021-2022