fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Szukaj Technikum nr 6 (ZST) w Bytomiu   !!!  

UWAGA!
W przypadku większej liczby chętnych niż ilość planowanych oddziałów liczba miejsc w poszczególnych klasach ulegnie zwiększeniu.

Kierunki kształcenia

Regulamin naboru do Technikum 2024-2025