fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Od roku 2006 w ZST realizujemy projekty współpracy z innymi szkołami w Europie. Aktualnie w ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie wyjeżdżają do szkół partnerskich z  innych krajów realizując wspólne działania. Bardzo popularne są wyjazdy na staże zagranicze, dzięki którym corocznie dziesiatki uczniówi i absolwentów ZST może nabyć praktyczne umiejętności zawodowe za granicą. Program eTwinning polega na współpracy z uczniami z innych krajów poprzez Internet. W ramach programu Euroscola bierzemy udział w młodzieżowych obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Wszystkie programy unijne mają nam pokazać ze warto otwierać się na współpracę z innymi krajami. Uczniowie poznają i doskonalą język obcy, nawiązują nowe znajomości, maja okazje porównać jak uczą się i żyją młodzi ludzie w innych krajach, zdobywają doświadczenia zawodowe. Klikając na nazwy poszczególnych programów w menu możesz się dowiedzieć jakie zadania już zrealizowaliśmy i nad jakimi obecnie pracujemy. Zachęcamy do aktywnego udziału w naszych projektach.

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do współpracy w naszych projektach.

Każdy pomysł sie liczy !

To tylko kilka z projektów stażowych realizowanych w ZST, w ramach których uczniowie różnych kierunków wyjeżdżają na zagraniczne praktyki. Ze szczegółami można się zapoznać na dedykowanych stronach dla każdego z projektów.

KANAŁ YOUTUBE PRAKTYK ZAGANICZNYCH


http://erasmus2022.6cultures1tech.eu/

Program: Erasmus+
Numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000062206
Czas trwania projektu: 01.06.2023 – 30.08.2023
Mobilności:
gr. 1: 30.01.2023 – 24.01.2023 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik mechatronik, ekonomista, informatyk);
gr. 2: 20.03.2023 – 31.03.2023 – Hiszpania (Grenada) – 7 uczestników (technik informatyk, geodeta);
gr. 3: 22.05.2023 – 26.05.2023 – Hiszpania (Grenada) – 2 nauczycieli ZST.
http://erasmus2022.6cultures1tech.eu/


Program: Erasmus+
Numer: 2021-1-PL01-KA121-VET-000021126
Czas trwania projektu: 01.06.2021 – 30.11.2022
Mobilności:
gr. 1: 04.07.2022 – 15.07.2022 – Hiszpania (Grenada) – 10 uczestników (technik mechatronik, ekonomista),
gr. 2: 05.09.2022 – 30.09.2022 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 3: 24.10.2022 – 04.11.2022 – Hiszpania (Grenada) – 6 uczestników (technik OZE).
http://erasmus2021.6cultures1tech.eu/


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Tytuł: Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników
Numer: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080048
Czas trwania projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022
Mobilności:
gr. 1: 29.08.2021 – 25.09.2021 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 2: 10.10.2021 – 06.11.2021 – Hiszpania (Grenada) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 3: 16.01.2022 – 12.02.2022 – Irlandia (Cork) – 14 uczestników (technik ekonomista),
gr. 4: 03.04.2022 – 16.04.2022 – Hiszpania (Grenada) – 6 uczestników (technik geodeta),
gr. 5: 01.05.2022 – 14.05.2022 – Hiszpania (Grenada) – 9 uczestników (technik urządzeń i syst. OZE).
http://power2020.6cultures1tech.eu/


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Tytuł: Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie
Numer: POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063920
Czas trwania projektu: 23.09.2019 – 22.09.2022
Mobilności:
gr. 1: 26.01.2020 – 08.02.2020 – Hiszpania (Grenada) – 6 uczestników (technik geodeta),
gr. 2: 29.05.2021 – 12.06.2021 – Hiszpania (Grenada) – 10 uczestników (technik oze),
gr. 3: 11.07.2021 – 08.08.2021 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 4: 14.11.2021 – 11.12.2021 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 5: 27.02.2022 – 26.03.2022 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (tech. mechatronik, tech. ekonomista).
http://power2019.6cultures1tech.eu/


Program: Erasmus+
Tytuł: Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne
Numer: 2018-1-PL01-KA102-049406
Czas trwania projektu: 18.06.2018 – 17.06.2020
Mobilności:
gr. 1: 22.10.2018 – 02.11.2018 – Hiszpania (Grenada) – 10 uczestników (technik urządzeń i systemów OZE),
gr. 2: 29.07.2019 – 04.10.2019 – Hiszpania (Grenada) – 2 absolwentów (technik informatyk),
gr. 3: 16.09.2019 – 11.10.2019 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 4: 11.11.2019 – 06.12.2019 – Hiszpania (Grenada) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 5: 02.03.2020 – 13.03.2020 – Wielka Brytania (Preston) – 15 uczestników (tech. mechatronik, tech. ekonomista).
http://erasmus2018.6cultures1tech.eu/


Program: Erasmus+
Tytuł: Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu edukacji
Numer: 2017-1-PL01-KA102-037297
Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019
Mobilności:
gr. 1: 04.09.2017 – 10.11.2017 – Hiszpania (Grenada) – 3 absolwentów (technik informatyk),
gr. 2: 03.09.2018 – 09.11.2018 – Hiszpania (Grenada) – 3 absolwentów (technik informatyk),
gr. 3: 17.09.2018 – 12.10.2018 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 4: 12.11.2018 – 07.12.2018 – Hiszpania (Grenada) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 5: 04.03.2019 – 29.03.2019 – Wielka Brytania (Preston) – 15 uczestników (technik mechat., technik ekon.).
http://erasmus2017.6cultures1tech.eu/


Program: Erasmus+
Tytuł: Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy
Numer: 2016-1-PL01-KA102-023807
Czas trwania projektu: 01.06.2016 – 31.05.2018
Mobilności:
gr. 1: 14.11.2016 – 09.12.2016 – Hiszpania (Grenada) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 2: 25.09.2017 – 20.10.2017 – Hiszpania (Sewilla) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 3: 13.11.2017 – 08.12.2017 – Hiszpania (Grenada) – 15 uczestników (technik informatyk),
gr. 4: 05.03.2018 – 30.03.2018 – Irlandia (Cork) – 15 uczestników (technik mechatronik, technik ekonomista).
http://erasmus2016.6cultures1tech.eu/


Program: Erasmus+
Tytuł: Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie
Numer: 2015-1-PL01-KA102-015798
Czas trwania projektu: 01.06.2015 – 31.05.2017
Mobilności:
gr. 1: 02.11.2015 – 27.11.2015 – Hiszpania (Grenada) – 12 uczestników (technik informatyk),
gr. 2: 29.02.2016 – 25.03.2016 – Irlandia (Cork) – 12 uczestników (technik mechatronik, technik ekonomista),
gr. 3: 26.09.2016 – 21.10.2016 – Hiszpania (Sewilla) – 12 uczestników (technik informatyk),
gr. 4: 06.03.2017 – 31.03.2017 – Irlandia (Cork) – 13 uczestników (technik mechatronik, technik ekonomista).
http://erasmus2015.6cultures1tech.eu/