fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.