fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

O bibliotece ZST


Działa od początku istnienia szkoły czyli ponad 60 lat. Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów i nauczycieli. Obecnie zgromadzonych jest ponad 10 tys. woluminów. W zbiorach biblioteki znajdują się:

– literatura piękna, w której przeważają lektury obowiązujące na lekcjach języka polskiego;

– beletrystyka, czyli literatura lekka, łatwa i przyjemna dla tych, którym książka nie straszna;

-piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin nauki.

– obszerny księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą najniezbędniejsze dzieła o treści ogólnej czyli encyklopedie, słowniki, informatory, leksykony, poradniki;

– literatura fachowa dla nauczycieli;

– podręczniki z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych nauczanych w szkole;

– księgozbiór literatury w języku angielskim;

– prenumerowane czasopisma;

– zbiory audiowizualne:

– płyty DVD z adaptacjami dzieł literatury polskiej, także lektur szkolnych;

– filmy fabularne na DVD;

– filmy popularno – naukowe oraz dokumenty fabularyzowane na DVD;

– płyty CD z programami edukacyjnymi;

W bibliotece funkcjonuje czytelnia, w której młodzież, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach urzędowania biblioteki mogą przyjemnie spędzić czas. Czytelnia wyposażona w jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.


Pamiętaj! Kto czyta książki, żyje podwójnie. Unberto Eco.