fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Praktyka zawodowa

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024
Zawód Termin praktyki Program praktyki
Technik informatyk – kl. 4infA 18.09.2023 – 13.10.2023 pobierz
Technik informatyk – kl. 4infB 18.09.2023 – 13.10.2023 pobierz
Technik informatyk – kl. 4IO (inf) 06.11.2023 – 01.12.2023 pobierz
Technik OZE – kl. 4IO (oze) 06.11.2023 – 01.12.2023 pobierz
Technik mechatronik – kl. 4M 02.01.2024 – 26.01.2024 pobierz
Technik informatyk – kl. 3infA 12.02.2024 – 08.03.2024 pobierz
Technik informatyk – kl. 3infB 12.02.2024 – 08.03.2024 pobierz
Technik mechatronik – kl. 3M 12.02.2024 – 08.03.2024 pobierz
Technik ekonomista – kl. 3EP (eko) 02.01.2024 – 26.01.2024 pobierz
Technik programista – kl. 3EP (pro) 02.01.2024 – 26.01.2024  
Technik ekonomista – kl. 4EG (eko) 06.11.2023 – 01.12.2023 pobierz
Technik geodeta – kl. 4EG (geo) 06.11.2023 – 01.12.2023 pobierz
Technik geodeta – kl. 3GO (geo) 03.04.2024 – 30.04.2024 pobierz
Technik OZE – kl. 3GO (oze) 03.04.2024 – 30.04.2024 pobierz

UWAGA! Terminy praktyk oraz ich forma mogą ulec zmianie.

Przebieg praktyk określa szczegółowo regulamin praktyk zawodowych. W dokumencie tym zawarte są prawa i obowiązki ucznia, opiekuna praktyki oraz kierownika szkolenia praktycznego.

Wytyczne dotyczące organizacji miejsca praktyki:

  1. Wskazane jest, aby uczniowie sami dokonali wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej. W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranego zakładu pracy, zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyki. Rola szkoły w tym przypadku powinna ograniczyć się do akceptacji wyboru zakładu, zawarcia umowy oraz akceptacji programu praktyki.
  2. Termin zaproponowanego miejsca odbywania praktyki to 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem (do tego czasu należy przedstawić kierownikowi szkolenia praktycznego dane firmy), najlepiej korzystając z formularza zgłoszeniowego.
  3. Zaproponowane miejsce praktyki powinno odpowiadać programowi praktyki dla danego zawodu,  program praktyki należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
  4. Po weryfikacji przez szkołę miejsca odbywania praktyki, zostanie sporządzona umowa pomiędzy szkołą a praktykodawcą (dane do umowy takie jak w formularzu zgłoszeniowym: pełna nazwa i pełny adres zakładu pracy, numer telefonu zakładu pracy, imię i nazwisko  osoby reprezentującej firmę (podpisującą umowę), imię i nazwisko, stanowisko opiekuna praktyki).
  5. W przypadku niezaproponowania przez ucznia miejsca odbywania praktyki w określonym terminie bądź odrzucenia go przez szkołę, uczeń zostaje skierowany do miejsca wyznaczonego przez szkołę.

Do pobrania dziennik praktyk –format docx, format pdf.

Praktyka w postaci projektu edukacyjnego

Regulamin praktyki w postaci projektu edukacyjnego

Regulamin praktyki w postaci projektu edukacyjnego (docx)

Wzór arkusza prezentacji (docx)

grzegorz.postrzech@zst.bytom.pl