fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Praktyka zawodowa

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Zawód Termin praktyki Program praktyki
Technik mechatronik – kl. III M (projekt edukacyjny) 02.11.2020 – 27.11.2020 pobierz
Technik ekonomista – kl. III EKO (projekt edukacyjny) 02.11.2020 – 27.11.2020 pobierz
Technik ekonomista – kl. II 4EKO 15.02.2021 – 12.03.2021 pobierz
Technik informatyk – kl. II 4inf 15.02.2021 – 12.03.2021 pobierz
Technik informatyk – kl. III inf B 05.04.2021 – 30.04.2021 pobierz
Technik OZE – kl. III GEO-OZE (gr. OZE) 05.04.2021 – 30.04.2021 pobierz
Technik geodeta – kl. III GEO-OZE (gr. GEO) 05.04.2021 – 30.04.2021 pobierz
Technik informatyk – kl. III inf A 03.05.2021 – 28.05.2021 pobierz
Technik geodeta – kl. II 4GO (gr. GEO) 03.05.2021 – 28.05.2021 pobierz
Technik OZE – kl. II 4GO (gr. OZE) 03.05.2021 – 28.05.2021 pobierz

UWAGA! W związku z sytuacją związaną z COVID-19, terminy praktyk oraz ich forma mogą ulec zmianie.

Przebieg praktyk określa szczegółowo regulamin praktyk zawodowych. W dokumencie tym zawarte są prawa i obowiązki ucznia, opiekuna praktyki oraz kierownika szkolenia praktycznego.

Wytyczne dotyczące organizacji miejsca praktyki:

  1. Wskazane jest, aby uczniowie sami dokonali wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej. W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranego zakładu pracy, zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyki. Rola szkoły w tym przypadku powinna ograniczyć się do akceptacji wyboru zakładu, zawarcia umowy oraz akceptacji programu praktyki.
  2. Termin zaproponowanego miejsca odbywania praktyki to 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem (do tego czasu należy przedstawić kierownikowi szkolenia praktycznego dane firmy), najlepiej korzystając z formularza zgłoszeniowego.
  3. Zaproponowane miejsce praktyki powinno odpowiadać programowi praktyki dla danego zawodu,  program praktyki należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
  4. Po weryfikacji przez szkołę miejsca odbywania praktyki, zostanie sporządzona umowa pomiędzy szkołą a praktykodawcą (dane do umowy takie jak w formularzu zgłoszeniowym: pełna nazwa i pełny adres zakładu pracy, numer telefonu zakładu pracy, imię i nazwisko  osoby reprezentującej firmę (podpisującą umowę), imię i nazwisko, stanowisko opiekuna praktyki).
  5. W przypadku niezaproponowania przez ucznia miejsca odbywania praktyki w określonym terminie bądź odrzucenia go przez szkołę, uczeń zostaje skierowany do miejsca wyznaczonego przez szkołę.

Do pobrania dziennik praktyk –format docx, format pdf.

grzegorz.postrzech@zst.bytom.pl

Praktyka w postaci projektu edukacyjnego

Regulamin praktyki w postaci projektu edukacyjnego

Regulamin praktyki w postaci projektu edukacyjnego (docx)

Wzór arkusza prezentacji (docx)