fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Praktyka zawodowa

UWAGA!
Planowane praktyki dla zawodów: technik geodeta – kl. 3EG, technik OZE – kl. 3IO, technik informatyk – kl. 2infA, 2infB, będą realizowane w postaci projektu edukacyjnego począwszy od 18.05.2020.

Regulamin prakyki w postaci projektu edukacyjnego

Regulamin prakyki w postaci projektu edukacyjnego (docx)

Wzór arkusza prezentacji (docx)

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Zawód Termin praktyki Program praktyki
Technik informatyk – kl. III inf A 16.09.2019 – 11.10.2019 pobierz
Technik informatyk – kl. III inf B oraz III inf-OZE (gr. inf) 11.11.2019 – 06.12.2019 pobierz
Technik OZE – kl. III inf-OZE (gr. OZE) 18.05.2020 – 29.05.2020 pobierz
Technik geodeta – kl. III EG 27.01.2020 – 07.02.2020
ORAZ
18.05.2020 – 29.05.2020
pobierz
Technik ekonomista – kl. II 27.01.2020 – 07.02.2020 pobierz
Technik ekonomista – kl. III EG 02.03.2020 – 27.03.2020 pobierz
Technik mechatronik – kl. III M 02.03.2020 – 27.03.2020 pobierz
Technik informatyk – kl. II inf A, II inf B 18.05.2020 – 12.06.2020 pobierz

Przebieg praktyk określa szczegółowo regulamin praktyk zawodowych. W dokumencie tym zawarte są prawa i obowiązki ucznia, opiekuna praktyki oraz kierownika szkolenia praktycznego.

Wytyczne dotyczące organizacji miejsca praktyki:

  1. Wskazane jest, aby uczniowie sami dokonali wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej. W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranego zakładu pracy, zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyki. Rola szkoły w tym przypadku powinna ograniczyć się do akceptacji wyboru zakładu, zawarcia umowy oraz akceptacji programu praktyki.
  2. Termin zaproponowanego miejsca odbywania praktyki to 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem (do tego czasu należy przedstawić kierownikowi szkolenia praktycznego dane firmy), najlepiej korzystając z formularza zgłoszeniowego.
  3. Zaproponowane miejsce praktyki powinno odpowiadać programowi praktyki dla danego zawodu,  program praktyki należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
  4. Po weryfikacji przez szkołę miejsca odbywania praktyki, zostanie sporządzona umowa pomiędzy szkołą a praktykodawcą (dane do umowy takie jak w formularzu zgłoszeniowym: pełna nazwa i pełny adres zakładu pracy, numer telefonu zakładu pracy, imię i nazwisko  osoby reprezentującej firmę (podpisującą umowę), imię i nazwisko, stanowisko opiekuna praktyki).
  5. W przypadku niezaproponowania przez ucznia miejsca odbywania praktyki w określonym terminie bądź odrzucenia go przez szkołę, uczeń zostaje skierowany do miejsca wyznaczonego przez szkołę.

Do pobrania dziennik praktyk –format docx, format pdf.

grzegorz.postrzech@zst.bytom.pl