fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Czym są odnawialne źródła energii?

To źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich brakiem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.
Są to między innymi: wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasa, woda i geotermia.Czym zajmuje się technik odnawialnych źródeł energii?

Zadanie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest montaż i demontaż urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych. Technik ten kontroluje pracę urządzeń OZE, wykonuje konserwacje oraz naprawy instalacji energetyki odnawialnej, sanitarnej i przemysłowej, sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe, wykorzystuje zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne.

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Gdzie można uzyskać zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku?

 • przedsiębiorstwa zajmujące się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,
 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną i cieplną,
 • administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych,
 • w działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
 • biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych,
 • własnych firmach,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię zajęć praktycznych

Każdy uczeń tego kierunku ma możliwość:

 • odbycia praktyk zawodowych w ciekawych firmach, instytucjach zajmujących się instalowaniem i nadzorowaniem urządzeń energetyki odnawialnej,
 • wyjazdu na praktykę zagraniczną, aż na 4 tygodnie z programów i funduszy unijnych,
 • uzyskania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii,

Jak zostać uczniem ZST?

Jest to bardzo proste!!! Wystarczy tylko zalogować się do systemu vEdukacja i wybrać naszą szkołę.

Przedmioty, których oceny przeliczane są na punkty dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia