fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Informatyk

Co to jest informatyka?

Informatyka to dziedzina wiedzy zajmująca się problemami przetwarzania, przechowywania oraz przesyłania danych, a także budową systemów komputerowych to realizujących.

Czym zajmuje się informatyk?

Informatyk to osoba, która posiada wiedzę i umiejętności na temat metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znająca budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Osoba taka tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.

Po każdym z modułów kształcenia, uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego z danej kwalifikacji. Pozytywne zaliczenie egzaminu wiąże się z otrzymaniem Świadectwa, które potwierdza umiejętności w danej kwalifikacji.

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Kwalifikacja INF.02 obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kwalifikacja INF.03 obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • tworzenia i administrowania stronami WWW;
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Uzyskanie świadectw z kwalifikacji INF.02 oraz INF.03 skutkuje przyznaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie Technik informatyk.

Dlaczego ZST?

ZST dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt. Kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne, przydatne w przyszłej pracy. Dzięki nim poznasz dogłębnie tajniki informatyzacji. W szczególności nauczysz się jak:

 • budować i administrować sieci komputerowe,
 • używać i administrować systemy operacyjne,
 • konfigurować sprzęt i oprogramowanie oraz eliminować usterki,
 • projektować bazy danych i aplikacje z nich korzystające,
 • pisać aplikacje we współczesnych środowiskach programistycznych,
 • posługiwać się zaawansowanymi programami do obróbki grafiki i video,
 • tworzyć zaawansowane serwisy internetowe.

A dzięki rozszerzonej matematyce i fizyce uczniowie z łatwością zdają maturę na wysokim poziomie. Bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego otwiera absolwentom drogę na studia techniczne, aby dalej móc rozwijać swoje umiejętności.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu tego kierunku kształcenia? Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy wykorzystujące istniejące oprogramowanie i systemy do tworzenia dynamicznych serwisów WWW, obsługi systemów baz danych, projektowania dokumentów graficznych (np. w reklamie),
 • firmy administrujące sieci komputerowe oraz utrzymujące serwery sieciowe oraz serwisy internetowe,
 • sklepy komputerowe i punkty serwisowe,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych obejmująca powyższe zagadnienia,
 • firmy reklamowe.

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • możliwość zdobycia certyfikatów CISCO, ECDL,
 • praktyki w ciekawych firmach i instytucjach zajmujących się tworzeniem, wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego, serwisach sprzętu komputerowego
 • dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne (10 pracowni komputerowych, wyposażonych m.in. w tablety graficzne wraz z oprogramowaniem (Corel, Photoshop), greenscreen, urządzenia sieciowe (switch, routery, kamery), pracownia Apple, pracownia baz danych.

Praktyki zawodowe oraz projekty europejskie, czyli wakacje podczas roku szkolnego.

Informatycy w ZST mają możliwość odbyć praktykę w firmach zlokalizowanych w hiszpańskiej Grenadzie i Sewilli w ranach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dzięki temu każdego roku 12-15 uczniów wyjeżdża na miesięczną praktykę zawodową! Pobyt uczniów w całości jest finansowany z środków unijnych.

ZST jest liderem wykorzystania środków unijnych, a całości przeznaczonych dla swoich uczniów. Wyjazdy finansowane z funduszu unijnego odbywają się regularnie od 2009 roku, dzięki czemu uczniowie zdobywają międzynarodowe doświadczenia oraz certyfikaty.

Równolegle odbywają się projekty pozwalające poszerzać swoje horyzonty oraz zwiedzić takie miejsca jak Mediolan, Majorka, Istambuł. Projekty kierowane są do wszystkich chętnych uczniów ZST – wystarczy tylko chcieć!

Jak zostać uczniem ZST i zacząć wielką przygodę z techniką?

Wystarczy tylko chcieć! Rekrutacja odbywa się w systemie vEdukacja.

Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik informatyk to:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Fizyka