fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Rada Rodziców

Rada Rodziców ZST to bardzo ważny organ tworzący szkołę. Nie ma dobrej szkoły bez dobrze działającej Rady Rodziców. Rada Rodziców finansuje sporą część wydatków szkoły tj.: 
– pomoce dydaktyczne,
– stypendia dla uczniów zdolnych,
– wsparcie finansowe dla uczniów w trudnej sytuacji losowej,
– wydatki samorządu szkolnego,
– wydatki na promocję szkoły.

Opiekunem Rady Rodziców z ramienia szkoły jest Pani mgr Magdalena Chyra, która koordynuje i planuje pracę Rady Rodziców. 

Składka w Roku Szkolnym

Na co wydajemy?

Stypendium dla Zdolnych

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wchodzą następujące osoby: 

przewodniczący: Jarosław Radoła 
z-cy przewodniczącego: Małgorzata Buchczyk, Agnieszka Winszczyk 

członkowie: Izabela Kowalczyk, Anna Szołtysek, Agnieszka Zięba, Barbara Włoszczyk 
sekretarz: Agnieszka Żychowska

komisja rewizyjna:
Kinga Sychowska, Ewa Szot, Zbigniew Raich 

Wszystkim rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły serdecznie dziękujemy. 
Każdy sukces ZST to również Państwa zasługa!