fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Rada Rodziców

Rada Rodziców ZST to bardzo ważny organ tworzący szkołę. Nie ma dobrej szkoły bez dobrze działającej Rady Rodziców. Rada Rodziców finansuje sporą część wydatków szkoły tj.: zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne, remonty pomieszczeń, stypendia dla uczniów zdolnych, stypendia dla uczniów gorzej usytuowanych, ulotki i plakaty reklamowe itp. Opiekunem Rady Rodziców z ramienia szkoły jest Pani mgr Grażyna Chyla, która swoim zaangażowaniem, serdecznością i wielkim sercem koordynuje i planuje prace Rady Rodziców. 

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą następujące osoby: 

Anna Kowolik przewodnicząca
Agnieszka Winszczyk i Małgorzata Buchczyk z-cy przewodniczącego

Beata Łośniewska, 
Sylwia Just, 
Barbara Gruchman- Woch, 
Izabela Kowalczyk, 
Jarosław Radoła,
Joanna Ziemniewska,
Dorota Kurek , 
Sylwia Soska – sekretarz

komisja rewizyjna
Beata Bednarczyk, Agnieszka Żychowska, Kinga Sychowska

Wszystkim rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły serdecznie dziękujemy. 
Każdy sukces ZST to również Państwa zasługa!