fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Pomoc socjalna

Istnieje kilka form pomocy socjalnej dla uczniów naszej szkoły.  Najważniejsze z nich to stypendium socjalne przyznawane przez Prezydenta Miasta oraz zapomogi przyznawane przez Radę Rodziców. Uprawnione i zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy.

Wniosek o przyznanie zapomogi – dostępny w sekretariacie szkoły