Kolejny raz mamy się czym pochwalić. Uczniowie z większości kierunków zdali egzaminy na poziomie wyższym niż średnia zdawalność w naszym województwie. To duży sukces uczniów oraz nauczycieli. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe dane dotyczące zdawalności naszych uczniów: