Program Erasmus+ w wersji VET niejedno ma imię. Kojarzony jest najczęściej z mobilnościami w ramach kształcenia zawodowego naszych techników. Jak wszyscy wiedzą, chodzi tu o praktyki zawodowe zagranicą, dzięki którym uczestnicy nabywają umiejętności i kompetencje, które byłyby trudne do osiągnięcia w kraju. Oczywistym jest, że podnosi to ich szanse np. na znalezienie dobrej pracy w przyszłości, zwraca uwagę na przydatność znajomości języków obcych, kształtuje postawy młodych ludzi, zmusza do refleksji nad przyszłością. Krótko mówiąc: „zmienia życie, otwiera umysły” – cytując motto programu.

Erasmus+ to nie tylko działania mobilnościowe uczniów. Wszak rozwój zawodowy nauczycieli też jest bardzo istotny. Kadra edukacyjna musi nadążać za europejskimi trendami, nauczyciele musza zdawać sobie sprawę jak zmienia się edukacja w innych krajach, muszą oni śledzić nowatorskie rozwiązania, i jeśli okażą się one sprawdzone, zaimplementować je w placówce macierzystej. Oczywiście nie da się tego osiągnąć bez działań mobilnościowych.

Strategia umiędzynarodowienia ZST na lata 2021 -2027 zakłada zatem wyjazdy nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego zawodowego na krótkie działania polegające głównie na obserwacji warsztatu pracy kolegów z innych krajów Wspólnoty (ang. job-shadowing activities).

Pierwszymi uczestnikami tego typu działań są: p. Artur Lubos, dyrektor ZST, nauczyciel przedmiotów zawodowych, oraz p. Izabela Michalik – nauczycielka języka angielskiego (w tym zawodowego).

Uczestnicy od prawie tygodnia przebywają w Hiszpanii. Ich celem jest szkoła zawodowa IES Hermenegildo Lanz z Grenady. Podczas mobilności uczestnicy poznają hiszpański system edukacji, system praktyk zawodowych, uczestniczą w zajęciach w ramach przedmiotów zawodowych oraz językowych, okrągłych stołach, panelach dyskusyjnych, formalnych i nieformalnych rozmowach z kadrą i uczniami, zwiedzają również miejsca praktyk naszych uczniów.

Warto dodać, że kilka lat temu, pięciu nauczycieli tej szkoły było goszczonych przez ZST. Spędzili oni cały tydzień w Bytomiu! Ktoś to jeszcze pamięta? A jeszcze wcześniej (dokładnie 10 lat temu), kadra ZST (aż ośmiu nauczycieli) była gościem w tej szkole! W tamtym czasie ZST stawiał dopiero pierwsze kroki w działaniach typu VET. Sporo się od tamtego czasu zmieniło…:-)

Plan ZST zakłada coroczne wysyłanie nauczycieli na podobne działania do różnych krajów UE aż do roku 2028 i dalej.

Więcej zdjęć na szkolnym facebooku.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.