Przypominamy, że piątek 17 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.