0d 10.10.2021r. nasi uczniowie uczestniczą w pierwszym spotkaniu projektowym we Francji. Tematem projektu jest zbieranie informacji o panowaniu dynastii Andegawenów w Europie. Naszymi partnerami obok Francji są szkoły z Chorwacji, Węgier i Włoch. Uczestnicy wyjazdu poszerzają swoją wiedzę kulturowo – historyczną zwiedzając miejsca związane ściśle z tematyką projektu. Andegawenowie wywodzili się z Francji, a nazwa tego rodu wzięła się od tytułu hrabiego Andegawenii, Karola I. Siedzibą tego rodu było Angers, miasto w krainie dolnej Loary.Uczniowie zbierają materiały, które posłużą do stworzenia wirtualnego muzeum zawierającego istotne informacje dotyczące panowania dynastii Andegawenów w Europie.