Hasłem zmiennym tegorocznej edycji jest: „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”, z następującymi rozszerzeniami:
• rynki obrotu papierami wartościowymi,
• ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów,
• inwestycje alternatywne.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Olimpiady Przedsiębiorczości
na stronie www.olimpiada.edu.pl i zgłaszanie chęci udziału do dnia 24.09.2021- sala 104, 110 lub 108.

Agnieszka Polucha