W  dniach 6 – 8 października 2021 r. odbędą się wybory do samorządu szkolnego według następujących zasad :

1. Uczniowie będą wybierać jednego kandydata na przewodniczącego, który wybierze sobie dwie osoby tworzące zgrany zespół.


2. Osoby, które chcą kandydować do samorządu, muszą zebrać 50 podpisów uczniów z nie swojej klasy do 01.10.2021 (piątek).
Karty do zbierania podpisów znajdują się u P. Pawlety i A. Migota.


3. Kampania wyborcza będzie prowadzona od 27.09. 2021r. Kandydaci przeprowadzą debatę wyborczą, będą mogli również przygotować plakaty i ulotki oraz reklamować się na szkolnym Facebooku.

4. W wyborach każdy uczeń będzie mógł oddać 1 głos – poprzez pocztę elektroniczną/głosowanie internetowe/Facebook – link zostanie utworzony i ogłoszony w osobnej wiadomości oraz na stronie szkoły i Facebooku.


5. Zwycięzcą zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów .

Andrzej Migot i Paweł Pawleta