26 maja 2021 roku Dyrektor ZST mgr inż. A. Lubos i Prorektor UE ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr. hab. S. Smyczek podpisali nową umowę dotyczącą współpracy. Podpisana umowa umożliwia uczniom szkoły udział wykładach rektorskich i wykładach otwartych, udział w programie edukacji ekonomicznej ELiT, obecność na zajęciach (wykładach, warsztatach, spotkaniach itp.) prowadzonych przez pracowników Uczelni, udział w pracach i badaniach kół naukowych, udział w próbach Chóru Akademickiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”, udział w dniach otwartych Uczelni, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uczelnię. Koordynatorem współpracy z ramienia szkoły jest p. B. Klichowska-Brózda