W tym roku szkolnym, zamiast wystawy na sztalugach i korytarzach szkolnych, prace plastyczne mają formę ekspozycji wirtualnej. Wystawa podzielona jest na 6 części tematycznych. Twórcami prac są uczniowie klas pierwszych. Zapraszam do galerii. Anita Sitek