Drodzy Maturzyści przypominamy, że matury odbędą się według następującego harmonogramu:

Język polski – 04.05.2021r. godz. 9 00 (wtorek)
Matematyka – 05.05.2021r. godz. 9 00 (środa)
Język angielski – 06.05.2021r. godz. 9 00 (czwartek)
Historia Sztuki – rozszerzone – 06.05.2021r. godz. 14 00 (czwartek)
Język angielski – rozszerzenie 07.05.2021r. godz. 9 00 (piątek)
Język polski – rozszerzenie 10.05.2021r. godz. 9 00 (poniedziałek)
Matematyka – rozszerzenie 11.05.2021r. godz. 9 00 (wtorek)
Biologia – 12.05.2021r. godz. 9 00 (środa)
Geografia – rozszerzenie 13.05.2021r. godz. 9 00 (czwartek)
Język niemiecki – 13.05.2021r. godz. 14 00 (czwartek)
Chemia – rozszerzenie 14.05.2021r. godz. 9 00 (piątek)
Historia – rozszerzenie 17.05.2021r. godz. 9 00 (poniedziałek)
Fizyka – rozszerzenie 18.05.2021r. godz. 9 00 (wtorek)
Informatyka – rozszerzenie 19.05.2021r. godz. 9 (środa)

Zapoznajcie się również z istotnymi dla Was informacjami:
Na egzaminie obowiązują wszystkie Procedury egzaminu maturalnego (galowy strój, dowód osobisty, czarny długopis).
Uczniowie powinni być w szkole na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu (egzaminy rozpoczynają się dokładnie o godzinie 9 00 i 14 00 , po tej godzinie osoby nie będą wpuszczane na salę egzaminacyjną).
Przypominamy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
Jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zasłaniać ust i nosa maseczką, zdający lub jego rodzice przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 27 kwietnia 2021 r. Zdający wówczas przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.
Przypominamy, że informacje dotyczące sal, w których będziecie pisać egzamin maturalny z danego przedmiotu otrzymaliście droga e-mailową w postaci pliku zatytułowanego „Potwierdzenie zgodności danych przekazanych do OKE Egzamin maturalny”!

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

PS. Przypominamy o obowiązku oddania książek do biblioteki szkolnej do 30 kwietnia 2021.