Znamy już wyniki styczniowych egzaminów zawodowych, które we wszystkich kwalifikacjach są znakomite. Uczniowie ze wszystkich kierunków zdali egzaminy na poziomie dużo wyższym niż średnia zdawalność w województwie.
Warto wyróżnić informatyków z kwalifikacji  EE.09, którzy swoim wysokim wynikiem uplasowali się na 2 miejscu w województwie śląskim.
W grupach ekonomistów i geodetów poprawka czeka tylko jednego ucznia.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności naszych uczniów:
 

  kwalifikacja przystąpiło zdało  zdawalność w ZST  zdawalność w śląskim
ekonomiści AU.36 19 18 94% 84%
informatycy EE.09 63 55 87% 67%
mechatronicy EE.21 27 22 81% 64%
geodeci BD.32 7 6 85% 65%
OZE BD.18 12 9 75% 65%

Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy!!