Właśnie rozpoczęły się zapisy na otwarte, bezpłatne warsztaty naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, organizowane wspólnie przez Fundację Adamed i Politechnikę Warszawską. Zainteresowani mają do wyboru 6 weekendowych zajęć, wśród nich dotyczące projektowania nowych leków, produkcji współczesnych kosmetyków, czy przedstawiające podstawy mikrobiologii i elektrochemii, mikrokosmosu

Warsztaty są  szansą na rozwinięcie swoich pasji oraz na poznanie nauki na akademickim poziomie. Odbędą się w formie zdalnej, ale w przypadku części tematów organizatorzy przewidzieli przesłanie uczestnikom zestawów pomocy edukacyjnych. Pozwolą one na samodzielne wykonanie w domu pewnych zaprezentowanych eksperymentów. 

Naukowe spotkania z Politechniką Warszawską zorganizowane są w ramach programu naukowego ADAMED SmartUP.

Zainteresowani znajdą więcej informacji pod linkiem: 

adamed.prowly.com/129269-warsztaty-smartup-academy-urozmaicenie-wiosennej-nauki

Może warto spróbować ….?