Okres pandemii i związana z nią edukacja zdalna powoduje znaczne ograniczenia w kontakcie. Obserwujemy, że wielu uczniów wymaga wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu jest czynna codziennie w godzinach 8.00-18.00.
 Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do korzystania z bezpośredniego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 Młodzieży i rodzicom polecamy także ofertę anonimowego poradnictwa internetowego: www.ppp.bytom.pl (zakładka PORADNICTWO
INTERNETOWE).
 Nauczycielom, wychowawcom klas i pedagogom szkolnym proponujemy indywidualne konsultacje (w formie bezpośredniej lub zdalnej).
 Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi zamieszczanymi na naszej stronie internetowej.
 W załączniku przekazujemy informacje o dostępnych miejscach udzielania wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych.
Szczegóły można ustalić telefonicznie: 32 2819405, 322819406 lub
bezpośrednio w siedzibie Poradni plac Klasztorny 2.