Dyrekcja i Nauczyciele języków obcych ZST w Bytomiu pragną serdecznie zaprosić do udziału w XVII edycji Miejskiego Konkursu Językowego na List.
W tym roku, ze względu na warunki pandemiczne, konkurs odbędzie się w formule online. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do podjęcia dodatkowych działań, aby nadal mogli rozwijać swoje kompetencje językowe i kulturowe.
Konkurs jest objęty patronatem Prezydenta Bytomia, Pana Mariusza Wołosza.
Czekają atrakcyjne nagrody!