Mimo trwających ferii zimowych uczniowie klas 4 w poniedziałek 11 stycznia rozpoczną zimową sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Ta pierwsza jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – przy komputerze i dla wszystkich zawodów odbędzie się we wtorek 12 stycznia. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich naszych uczniów. Życzymy Wam powodzenia i satysfakcjonujących wyników.