Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2 mechatronicznej
Daniel Nowak otrzymał młodzieżową nagrodę Prezydenta
Bytomia w dziedzinie kultury – WENA 2020.
Jest to niezwykłe wyróżnienie dla Naszego ucznia.
Społeczność ZST jest dumna z takiego reprezentanta szkoły.