Dziś od godz. 08:00 na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20  dostępny jest serwis z wynikami egzaminu maturalnego.

Od południa będzie można osobiście odebrać świadectwo maturalne w sekretariacie szkoły. Oczywiście prosimy o zachowanie dystansu oraz posiadanie maseczki ochronnej.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)


Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. odpowiedniego oświadczenia.