/

1. Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.

2. Przestrzegaj procedury funkcjonowania  ZST w czasie pandemii.

3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy objęci są kwarantanną.

4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od nauczyciela lub dyrektora szkoły.

5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły lub pilnie oddzwoń.

6. Dopilnuj aby dziecko było wyposażone w maseczkę ochronną.

MEN Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej