Przypominam, że w dniach 8 – 10 czerwca zaczynają się egzaminy maturalne. Egzaminy zaczynają się o godzinie 9.00, natomiast maturzyści oraz członkowie zespołów nadzorujących powinni stawić się w szkole o godzinie 8.00. Rozkład sal  maturzyści otrzymali od swoich wychowawców. Prosimy o bezpośrednie przechodzenie wskazanej sali i nie gromadzenie się w grupach. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminów maturalnych.

Wytyczne dyrektora ZST 

Wytyczne_CKE_MEN_GIS

Przypominam maturzystom o obowiązku zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach 8 – 10 czerwca biblioteka czeka na Was. Życzę powodzenia i dobrego samopoczucia podczas egzaminów maturalnych.
Jolanta Pucher