Przypominamy uczniom o obowiązku zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.
Książki należy zwrócić w godzinach od 9.00 – 14.00 zgodnie z harmonogramem:
klasy I – 17 czerwca – środa
klasy II – 18 czerwca – czwartek
klasy III – 19 czerwca – piątek

Z uwagi na sytuację epidemiczną uczeń przychodzący do biblioteki musi posiadać maseczkę ochronną/przyłbicę oraz rękawice ochronne.