W związku ze zmianą harmonogramu matur Dyrektor szkoły informuje, że dni 4, 5, 6 maja nie będą wolne od zajęć dydaktycznych. Lekcje zdalne w te dni odbywać się będą zgodnie z planem.