Jeśli odczuwasz znaczne obciążenie psychiczne lub znasz osoby, które nie radzą sobie w tym trudnym czasie, zgłoś się po pomoc.
Możesz skorzystać z polecanych numerów telefonów zaufania lub skontaktować się pedagogiem szkolnym przez dziennik elektroniczny albo napisać na e-mail: magdalena.chyra@technikum6.pl