Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego, a chcą zdawać go w terminie poprawkowym proszeni są o napisanie e-maila z informacją o chęci podejścia do egzaminu poprawkowego do Pani Justyny Wróblewskiej (justyna.wroblewska@technkium6.pl) do 30 marca #zostańwdomu, a formalności związane z egzaminem załatw e-mailowo