Od jutra, tj. 12.03 do 25.03 w szkołach w całym kraju odwołano zajęcia. Warto przy tej okazji wspomnieć, że czas, w którym nie będą realizowane lekcje nie jest okresem wakacji.

W okresie przerwy szkolnej jedną z ważniejszych rzeczy jest odpowiedzialne zachowanie uczniów. Należy unikać grupowych spotkań, zatłoczonych miejsc, np. galerii handlowych. Przerwa w działaniu placówek oświatowych to nie są ferie czy odpoczynek, ale zagrożenie koronawirusem!

Jak powiedział minister Szumowski: „To jest czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych.

Kalendarz roku szkolnego nie ulega zmianie. Oznacza to, że na chwilę obecną zakończenie roku szkolnego oraz egzaminy odbędą się w wcześniej zaplanowanych terminach.

W ZST z powodzeniem działają platformy elearningowe. Dzięki czemu, pomimo przerwy uczniowie mogą częściowo realizować podstawę programową. Przez cały okres przerwy w zajęciach nauczyciele ZST pozostają do dyspozycji uczniów w postaci zdalnej konsultacji (dziennik, e-mail, moodle). W związku z zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego dla klas czwartych oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uczniowie powinni realizować zadane wcześniej ćwiczenia oraz doskonalić wiedzę z zrealizowanego materiału.