EUROSCOLA 2019″Choisissez votre avenir” – „Wybierz swoją przyszłość”.Ta sentencja stanowiła motto tegorocznej Euroscoli. Uczniowie naszej Szkoły, jak co dwa lata, stanowili elitarną grupę młodzieży z całej Unii Europejskiej, debatującą nad przyszłością współczesnej Europy i świata. Podczas obrad parlamentarnych poruszali tematy ważne dla młodych ludzi, a pracując w grupach roboczych dyskutowali nad działaniami, które mogą pomóc ulepszyć Europę. Wypracowane przez młodzież różnych narodów idee, zostały przedstawione na forum  Parlamentu Europejskiego, aby dać dorosłym parlamentarzystom przykład owocnej współpracy młodych ludzi i pokazać im, że dojrzałe podejście do rozwiązywania problemów współczesnego świata nie jest młodzieży obce.

Przy okazji odwiedziliśmy na chwilę Wiedeń, Linz, Ulm, Strasburg i Norymbergę. Do każdego z tych pięknych miejsc warto wrócić na dłużej…
Izabela Michalik