W dniu 27.09.2019r. odbyła się kolejna wycieczka przedmiotowa klasy 1 technikum kierunku geodezyjnego do Urzędu Miasta Bytomia w celu zapoznania się z strukturą pracy Wydziału Geodezji.
Uczniowie poznali pracę poszczególnych referatów:
– Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych,
– Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
– Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
– Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za przedstawienie w sposób zrozumiały dla uczniów czym zajmują się poszczególne referaty w Wydziale Geodezji.
Serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Bińczak
Marta Gołąbek