Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 zebranie z rodzicami, które odbędzie się 11.09.2019, w środę o godzinie:

  • 1700 – spotkania rodziców uczniów I klas 5 – letniego technikum z dyrekcją i wychowawcami – aula
  • 1800spotkania rodziców uczniów I klas 4 – letniego technikum z  dyrekcją  i wychowawcami – aula
  • 1800 spotkania rodziców uczniów klas II-IV z  wychowawcami i dyrekcjąklasy