fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Samorząd Zespołu Szkół Technicznych na rok szkolny 2019/2020

 Przewodniczący: Maria Magierska II mechatroniczna
 Wiceprzewodniczący:
 Wiceprzewodniczący:
 Członkowie:

Regulamin nagradzania klas