fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Zamówienia publiczne


Bytom, 29.04.2016

Zakup i dostarczenie elementów doposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji B.21 i B.22 wyszczególnionych w załączniku nr 1.

Oferty proszę kierować na adres edmund.morawiec@technikum6.pl do dnia 06.05.2016 r.

Załącznik nr 1


Bytom, 25.02.2014

Zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2014 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1a – Formularz oferty 

Załącznik nr 1b – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowne


Bytom, 30.01.2014

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2014 roku w ramach projektu Leonardo Da Vinci – Doświadczenie zdobyte na europejskim rynku pracy poprzez staż zagraniczny.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej  

Załącznik nr 6 – Postanowienia umowne