fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Administratorem danych osobowych

jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom, e-mail sekretariat@zst.bytom.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1)      w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2)      odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3)      dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4)      osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
5)      podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
6)      w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie;
7)      wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością ich autorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody. W razie potrzeby prosimy o kontakt z administratorem.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna COVID-19

Klauzula informacyjna – nauczyciele

Klauzula informacyjna – pracownicy

Klauzula informacyjna – kontrahenci, partnerzy, dostawcy, wykonawcy

Klauzula informacyjna – Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna – zgoda na wizerunek pracownika

Klauzula informacyjna – dziennik elektroniczny

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Klauzule informacyjne dotyczące rekrutacji

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracowników

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracowników samorządowych

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny