fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Statuty

W Zespole Szkół Technicznych funkcjonują 3 statuty. Przepisy statutu ZST  stosują się do całej społeczności szkolnej. Statuty poszczególnych szkół, tzn. technikum i szkoły policealnej zawierają przepisy ściśle przypisane do poszczególnych typów szkół. Przepisy statutowe są zgodne z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniami do powyższych ustaw.

Statut ZSTiO (ostatnie zmiany wprowadzone 28.09.2018)

Statut Technikum Nr 6 (ostatnie zmiany wprowadzone 09.11.2016)