fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

HARMONOGRAM  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI  NA SEMESTR  I W  ROKU SZKOLNYM   2023/2024

 

Objaśnienia:

            0,1,2,3 – dyżur od 750 oraz po lekcji 1,2,3

            4,5,6,7 – dyżur po lekcji 4,5,6,7

D –       drzwi wyjściowe i estakada oraz parter

Dyżury pełnimy na parterze i na estakadzie.

Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do przypilnowania aby uczniowie opuścili pierwsze i drugie piętro szkoły w czasie przerwy.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA UCZNIÓW KLAS I

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

1. Bezpieczeństwo młodzieży w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okna, biegania po schodach, podstawiania nóg, zaczepiania prowokującego do bójek, chodzenia po balustradach itp. Nie dopuszcza się do samowolnego opuszczania budynku szkoły. Przepis nie dotyczy uczniów pełnoletnich.                                                                                                         

2. Eliminuje wszelkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez młodzież. Obowiązkowo zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie usunąć samodzielnie.

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas aktywny i rzetelnie pełni dyżur.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora ( wicedyrektora ).

5. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie po dzwonku na przerwę  znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję.

6. W związku z ewentualną pandemią uczniowie powinni opuszczać w czasie przerw budynek szkoły. W przypadku złej pogody mogą przebywać w klasach, ale klasy muszą być wietrzone.