fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Czym są odnawialne źródła energii?

To źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich brakiem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi: wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasa, woda i geotermia.

Czym zajmuje się technik odnawialnych źródeł energii?

Zadaniem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest montaż i demontaż urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych. Technik ten kontroluje pracę urządzeń OZE, wykonuje konserwacje oraz naprawy instalacji energetyki odnawialnej, sanitarnej i przemysłowej, sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe, wykorzystuje zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne.

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Gdzie można uzyskać zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku?

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,
 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną,
 • administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych,
 • działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
 • biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych,
 • własnych firmach,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Jakich przedmiotów uczy się na tym kierunku?

Przedmioty zawodowe realizowane na tym kierunku:

 • Rysunek techniczny,
 • Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 • Systemy energetyki odnawialnej,
 • Podstawy kosztorysowania w budownictwie,
 • Język obcy zawodowy w budownictwie,
 • Działalność gospodarcza w budownictwie,
 • Dokumentacja techniczna w budownictwie,
 • Montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • Obsługa systemów energetyki odnawialnej,
 • Kosztorysowanie w budownictwie.

Ponadto na poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty jak: matematyka i fizyka, a języki nowożytne uczone na tym kierunku to angielski i niemiecki co stanowi bardzo dobrą bazę dla zdania egzaminu maturalnego.

Osoby kończące ten kierunek mogą kontynuować dalszą naukę na studiach z branży budowlanej i energetycznej.

Jakie dodatkowe korzyści można uzyskać wybierając ten kierunek?

Każdy uczeń tego kierunku ma możliwość:

 • odbycia praktyk zawodowych w ciekawych firmach, instytucjach zajmujących się instalowaniem i nadzorowaniem urządzeń energetyki odnawialnej,
 • wyjazdu na praktykę zagraniczną, aż na 4 tygodnie z programów i funduszy unijnych,
 • uzyskania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii,
 • bardzo dobrze wyposażoną pracownie, przygotowaną pod kątem egzaminów.

Jak zostać uczniem ZST?

Jest to bardzo proste!!! Wystarczy tylko zalogować się do systemu vEdukacja i wybrać naszą szkołę.

Przedmioty, których oceny przeliczane są na punkty dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

ZAPRASZAMY !!!!!