fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Mechatronik

Programowalne LEGO Mindstorms – nauka i zabawa

Co to jest mechatronika?

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki. Interdyscyplinarna to znaczy, że wszystkie dyscypliny składowe są jednakowo ważne. Mechatronika jest jedną z młodszych dziedzin nauki i techniki. Jej rozwój rozpoczął się dopiero w latach 80. XX w.

Wzrastające zapotrzebowanie na automatyzację procesów produkcyjnych i powtarzalność procesów technologicznych spowodowały próby zastąpienia w wielu dziedzinach przemysłu rąk ludzkich. Układy mechatroniczne można dzisiaj spotkać w wielu urządzeniach również domowego użytku jak: aparat fotograficzny, kuchenka mikrofalowa czy pralka automatyczna. Wiele tego typu układów znalazło zastosowanie w przemyśle samochodowym czy farmaceutycznym.


Czym zajmuje się mechatronik?

Mechatronik to osoba poruszający się w dziedzinie nauki i techniki związanej z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń, które stanowią kombinację mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania oraz systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów prod. Mechatronik wykorzystuje w swojej pracy wiele urządzeń takich jak: systemy nawigacji, układy inteligentnego sterowania układów, programowalne roboty, obrabiarki sterowane numerycznie czy manipulatory wielofunkcyjne.

Czego nauczysz się w naszej szkole?

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne i mechatroniczne wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt taki jak: sterowniki programowalne PLC, roboty mobilne i przemysłowe, manipulator wielofunkcyjny oraz stanowisko dydaktyczne do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.

W szkole nauczysz się:

• tworzyć proste i skomplikowane rysunki techniczne różnych elementów z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, 
• przeprowadzać symulacje układów hydraulicznych, pneumatycznych i elektropneumatycznych, 
• projektować i budować układy sterowania hydraulicznego, pneumatycznego 
i elektropneumatycznego, 
• programować roboty mobilne i przemysłowe, 
• programować sterowniki swobodnie programowalne PLC, 
• programować obrabiarki sterowane numerycznie CNC

Technik mechatronik może wykonywać następujące prace:

• montaż elementów, podzespołów i urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych, 
• montaż elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych, 
• naprawa, konserwacja, regulacja i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych, 
• projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
• programowanie sterowników swobodnie programowalnych PLC, 
• programowanie robotów mobilnych i przemysłowych.

Technik mechatronik może podjąć pracę w miejscach związanych z wieloma gałęziami przemysłu m.in. samochodowego, konstrukcyjnego, maszynowego, elektrycznego, elektronicznego, automatycznego itp.

Jak zostać uczniem ZST w klasie mechatronicznej?

Wystarczy chcieć. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik mechatronik to:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • fizyka

ZAPRASZAMY !!!!!