fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Automatyk

CO TO JEST AUTOMATYKA ?

Automatyka – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).


Czym zajmuje się technik automatyk?

Technik automatyk to jeden z najbardziej poszukiwanych i atrakcyjnych zawodów. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi, projektowaniem, montażem i uruchamianiem zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu elementów i urządzeń automatyki i sterowania, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń elektrycznych. Zdobędzie również wiedzę z zakresu programowania sterowników przemysłowych PLC, projektowania elektrycznych i elektropneumatycznych układów sterowania.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
 • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
 • przeglądów technicznych;
 • konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
 • diagnostyki   urządzeń  i  instalacji  automatyki;
 • wizualizacji procesów produkcyjnych;
 • sterowania procesami produkcyjnymi w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

 

Technik automatyk znajdzie zatrudnienie:

 • jako specjalista w zakładach przemysłowych, w biurach technologicznych,
 • jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej,
 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń i układów automatyki;
 • w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury automatyki;Jak zostać uczniem ZST?

Wystarczy chcieć. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik automatyk to:
– język polski
– matematyka
– język obcy wiodący
– fizyka

ZAPRASZAMY !!!