Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło w naszej szkole 105 uczniów. Jak się okazuje nasi absolwenci oprócz zdobytego zawodu, śpiewająco zdają egzaminy maturalne, otwierając sobie drogę na wybrane studia. Tegoroczna zdawalność matury wyniosła w ZST 97,14%. Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w rekrutacji.

Mamy nadzieję na poprawę tego wyniku po egzaminach poprawkowych. do których prawo mają wszyscy trzej uczniowie, którym zabrakło szczęścia w pierwszym podejściu.