Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy osiągnęli w zeszłym roku szkolnym wysokie wyniki w nauce do zapoznania się z projekem „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”

Pozostałe informacje zostały zamieszczone na nowej stronie internetowej: https://efs-stypendiaplus.slaskie.pl/