Zachęcamy do odwiedzenia naszego wirtualnego muzeum poświęconego Dynastii Andegawenów.
Powstało one we współpracy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Francji, Chorwacji i Węgier w trakcie
realizacji projektu programu Erasmus+ The Angevin Dynasty – testimonies, settlements, relics.
Przez trzy lata trwania projektu młodzież zgromadziła cenne informacje na temat panowania władców
andegaweńskich dając świadectwo wspólnoty europejskiej. Materiały umieszczone w muzeum mogą być
wykorzystane przez młodzież w celu pogłębienia wiedzy językowej oraz historycznej.
Muzeum można znaleźć pod linkiem: