Z radością informujemy, że Julia Imańska z klasy 2 infa otrzymała stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Stypendium jest przyznawane za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz pasje w rozwijaniu swoich zainteresowań. GRATULUJEMY!