Od 14.09 nastąpiła korekta rozkładu zajęć. Proszę zapoznać się ze zmianami.